Касови апарати, фискални устройства, консумативи и поддръжка с отлично качество на топ цени

От 1.01.2023 г.влиза в сила нов праг от 100 хил.лв. по ЗДДС

Както вече официално се знае и е потвърдено от 1 януари 2023 г. влезе в сила изменението в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС,с което прагът за задължителна регистрация по закона се повишава на 100 хил. лева. Този праг ще се прилага и ще е в сила до 31 декември 2024 г.  След тази дата ще влязат в сила нови правила по отношение на малките предприятия, уточниха от НАП.

Увеличението на прага е взето  с Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември от тази година. Съответно, това е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември. Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за частична отмяна за закона  по  член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.

Това ще рече, че посочените прагове са приложими при определяне на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по закона. Също така и в случаите на дерегистрация по избор в резултат на отпадане на основанието за задължителна регистрация.  

Тези фирми, които са регистрирани  на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС  с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 хил. лв. към 1 януари 2023 г., имат възможността да прекратят своята  регистрацията по въпросния закон. Това могат да го направят, като подадат заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП.

Важно е да се вземе под внимание, че няма законово регламентиран срок за подаване на заявлението. А тези фирми, които са регистрирани на същото основание с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 хил. лв. към 1.01.2023 г., и желаят да останат регистрирани ЗДДС, не е нужно да подават заявление за дерегистрация.  

Имате нужда от одобрени касови апарати или други фискални устройства с отлично качество?

Нашите консултанти ще Ви помогнат да направите най-добрия избор.

Обадете ни се